+372 604 1730 dairytec@dairytec.eu

DairyTec OÜ

DairyTec OÜ är ett företag med estniskt kapital grundat 2003 vars huvudverksamhet utgörs av försäljning och installation av moderna tekniska utrustningar för boskapsfarmer.
Huvudverksamheten av företaget omfattar inköp, försäljning och installation av jordbruksmaskiner och -anläggningar samt konsulttjänster avseende val av ladugårdsteknik.
Vi samarbetar med flera estniska bygg- och projekteringsföretag. Vi erbjuder moderna lösningar för planering av nya stallar, från val av placering till driftsättning av stallanläggningen.
Läs mer