Företaget

DairyTec OÜ är ett företag med estniskt kapital grundat 2003 vars huvudverksamhet utgörs av försäljning och installation av moderna tekniska utrustningar för boskapsfarmer.

Huvudverksamheten av det privata aktiebolaget omfattar inköp/försäljning/installation av jordbruksmaskiner och -anläggningar (ytterväggsridåer och ventilationsskorstenar för boskapsfarmer, liggbås och skiljeräcken av metall för djur, vattningssystem, krossmaskiner för hö och ensilage) samt konsulttjänster avseende val av ladugårdsteknik.

DairyTec OÜ samarbetar med flera estniska bygg- och projekteringsföretag. Företaget erbjuder moderna lösningar för planering av nya stallar, från val av placering till driftsättning av stallanläggningen.

Produkter som vi säljer installeras av professionella installatörer med utbildning och många års erfarenhet.
De första liggbåsen och vattningssystemen installerades redan 1999. Dessa första arbetsprov åtföljdes av mer omfattande projekt vid större stallar. På basis av utbildade specialister grundade man företaget DairyTec OÜ som startade sin verksamhet på marknaden med ett professionellt team. DairyTec OÜ nöjde sig inte med detta utan sökte aktivt nya innovativa lösningar och lanserade nya metoder för att skapa välbefinnande i farmmiljön. Sedan dess har DairyTec OÜ:s slogan varit: „Vi skapar välbefinnande på farmen!“, eftersom vi prioriterar djuren och deras välbefinnande.

Företaget har samlar kunskaper från Canada och USA där man har längst erfarenhet av uppförande av nya lösdriftsstallar. I samarbete med utländska leverantörer importerar vi de flesta nödvändiga produkter och maskiner för våra tjänster i samband med uppförande av nya lösdriftsstallar. Dessutom tillverkar vi metallstängslar, skiljeräcken och andra konstruktioner i Estland.

Varje år får våra kunder besök av våra utländska partners, skicket av produkter installerade av oss kontrolleras och nya kunder får hjälp för att hitta ännu bättre lösningar.