+372 604 1730 dairytec@dairytec.eu

Produkter

Huvudverksamheten av företaget omfattar inköp, försäljning och installation av jordbruksmaskiner och -anläggningar samt konsulttjänster avseende val av ladugårdsteknik.

Ventilation

Vattenkar

Madrasser för vila

Gummimatta för gödselgångar

Grindar och staket

Kalvar

Maskiner och utrustning

Self-locking feeder

Andra produkter

Företag

DairyTec OÜ är ett företag med estniskt kapital grundat 2003 vars huvudverksamhet utgörs av försäljning och installation av moderna tekniska utrustningar för boskapsfarmer.

Huvudverksamheten av företaget omfattar inköp, försäljning och installation av jordbruksmaskiner och -anläggningar samt konsulttjänster avseende val av ladugårdsteknik.

Vi samarbetar med flera estniska bygg- och projekteringsföretag. Vi erbjuder moderna lösningar för planering av nya stallar, från val av placering till driftsättning av stallanläggningen.

Läs mer